För att underlätta ditt köp sparar vi vissa uppgifter om dig. Ditt namn, telefonnummer, personnummer, gatuadress och e-postadress sparas för att möjliggöra god kontakt med dig som kund.

•  Du får kräva att vi ej sparar vissa uppgifter om dig.

•  Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

  Vi använder endast dina uppgifter för att genomföra ditt köp. Alltså aldrig i exempelvis marknadsföringssyfte eller liknande.

•  Vi sparar alla dina uppgifter i vårt kundregister. Du kan när som helst begära att få veta exakt vilka uppgifter vi sparar om dig. Du kan även kräva att få dina uppgifter ändrade eller raderade.

  Du har rätt att klaga till Datainspektionen (myndighet) om vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

Helena Helgesson, Personuppgiftsansvarig

Telefon: 070-680 88 12